4.Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Etkinlikleri-4.Sınıf Beden Eğitimi Oyunlar


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 30953

4.SINIF OYUNLARI

 

1.KAZANIM: Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.

 

Atlı Karınca: Uzunca bir ipin iki ucu düğümlenir, daire yapılır. Öğrenciler bu ipi sol ya da sağ elleri ile

tutarlar. Daire bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan koşmaya

geçilir. Öğretmen “el değiştir” deyince bu kez öğrenciler ters yöne yürür veya koşarlar. “Atlı karınca

yavaşla…dur…” denilince öğrenciler durur.Oyun bir süre yürüyüş ve koşulardan sonra bitirilir. Dairede

ipi en güzel tutan, el değiştirirken şaşırmayan öğrenciler alkışlanır.

 

Sıçrama Oyunu: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplara ayrılırlar ve derin kolda sıralanırlar. Her grubun

önüne belli mesafe uzaklıkta üzerinde 1’den 5’e kadar sayıların yazılı olduğu kumaşlar ve kurdeleler

ve ilerisine de stafet çubukları konulur. Öğretmenin komutu ile grubun başındaki öğrenciler

kumaşlara doğru koşarlar. Sırayla yan yana dizili olan kumaşların önünde kumaşın üzerinde yazılı olan

sayı kadar sıçrarlar ve yerden bir kurdele alıp koşarak stafet çubuğuna gidip, kurdeleyi çubuğa

bağlayıp, hızlıca sırasına dönerler. Sırayla bütün öğrenciler oyunu oynarlar.

 

Yukarıdan Ve Etrafından: Öğrenciler 12’şer kişilik gruplar oluştururlar. Her grup kendi içerisinde

belirlenen alanda 8 kişi ile kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluşturulduktan sonra 4 öğrenci

engellere yaklaşırlar. Engele geldikleri zaman engel olanlar engeli nasıl geçeceklerini söylerler (bacak

arasından, etrafından iki kez dönerek vb. gibi). Verilen sürenin sonunda engel oluşturan öğrenciler

değişir ve yeni kişiler engel olur. Oyun bu şekilde belirlenen süre içerisinde devam eder.

 

Molekül Oyunu: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzen alırlar. Öğretmen müzik çalar ve

öğrenciler müziğe göre hareket ederler (bazılar dans eder veya müzik ritminde yürüyüp, koşabilirler).

Müzik sustuğunda öğretmen bir sayı söyleyerek kaçarlı gruplar oluşturulacağını açıklar. Örneğin 3’erli

veya 5’erli olun vb. gibi. Öğrenciler hızlıca söylenen rakam kadar bir araya gelerek gruplar

oluştururlar. Açıkta kalan oyuncu veya oyuncular oyundan çıkarlar. Sonra yeniden müzik başlatılır ve

öğrenciler tekrar müziğe göre hareket ederler. Öğretmen müziği kapatarak yeniden bir rakam söyler

ve oyuncular o rakamı oluştururlar.Bir gruba dahil olamayan oyuncular oyundan çıkar. Oyun bu

şekilde iki kişi kalana kadar devam eder. Öğrencilerden müzikle beraber söylenen hareketi yapmaları

istenebilir (örn. İp atlama, mekik çekme, şınav çekme vb. gibi). Ayrıca dışarı çıkan oyuncular belli bir

süre sonra ikinci bir grup oluşturup aynı şekilde oyunu oynayabilirler.

 

Benimle İp Atlar Mısın?: Öğrenciler eşit gruplara ayrılır ve her gruba bir adet uzun atlama ipi verilir.

İki grupta da ikişer kişi ipi tutar ve sallamaya başlar. Gruplarda geriye kalanlar ipin önünde derin kolda

sıraya geçerler. Her gruptan birer kişi ortaya girip beş kez ip atlar. Daha sonra çıkıp gruptan birisine

“benimle ip atlar mısın?” der ve onunla el ele tutuşarak ikisi aynı anda beş kez ip atlarlar. Daha sonra

ilk öğrenci bir başka arkadaşını da oyuna davet eder ve üç kişi beş kez ip atlarlar. Oyun bu şekilde

devam eder. İpe takılan öğrenci oyundan çıkar ve ipi tutar. Oyun tüm oyuncular aynı anda ipi 5 kez

atlayana kadar devam eder. İp atlama sayısı, şekli (tek ayakla, dönerek vb. gibi) değiştirilebilir. Oyun

iki grup halinde yarışma şeklinde de oynatılabilir.

 

Balonum Patlamasın: Öğrencilere ikişer balon dağıtılır. Öğrenciler balonları şişirir ve uçlarını iple

bağlar. Balonlardan birini sağ ayak bileklerine, birini de sol ayak bileklerine bağlarlar. Öğrenciler

belirlenen alan içerisinde dağınık düzende yerleşirler.Öğretmenin komutuyla birlikte, öğrenciler bir

yandan diğer arkadaşlarının balonlarını ayaklarıyla patlatmaya çalışırken, bir yandan da kendi

balonlarının patlamasını engellemeye çalışırlar. Oyunun sonunda ayağında balon kalan oyuncu

oyunun galibi olur. Oyun müzikle de oynatılabilir ve müzik durduğu zaman oyuncular da durur. Alan,

öğrenci düzeyine bağlı olarak büyültülüp küçültülebilir. Oyun tek balonla da oynatılabilir.

 

Bahçedeki Yılanlar: Bir öğrenci bahçedeki yılan olarak seçilir. Diğer öğrenciler serbest olarak sahaya

dağılırlar. Ebe olan yılan ortamdaki bütün öğrencileri yakalar ve kendine katar. Yani ebelenen öğrenci

yılanın arkasına geçer ve önündeki öğrencinin omuzlarından tutar. Oyun oynanırken yılanın başı “ben

doydum” diyip yılanın başı olmaktan vazgeçebilir ve yılanın başı görevini bir arkasındaki öğrenciye

devredebilir. Yılan kopmadan, herkesi yemekle (yakalamakla) yükümlüdür. (Eğer oyunun zamanında

ya da formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Sınırlar

değiştirilebilir. Yılanın timsah ya da ayı olmasına izin verilebilir. Bu değişim öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürümeleri için yapılır).

 

2.KAZANIM: Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.

 

Yılanlı Yolda Macera: Gazetelerden oluşturulmuş yılanlar sınıfta yerlere gelişi güzel bir şekilde

bırakılır. Sonra yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkılacağı anlatılır. Öğrenciler yılanlara basmadan

öğretmenin verdiği yönergelere göre hareket ederler. Örneğin; topuk-parmak ucu temasıyla yürüme,

tek-çift ayak zıplayarak, sekerek yılanların üzerinden atlayarak ilerleme vb.

 

İp Atlamalı Stafet Yarışması: Öğrenciler 8-10 kişilik gruplar halinde dizilirler ve çıkış çizgisinin önünde dururlar. Çıkış çizgisinin hemen önüne bir daire çizilir. Bu dairenin on metre ilerisine bir daire daha çizilir. Çıkış çizgisine yakın dairelerin içinde atlama ipleri vardır. Komutla grupların ilk yarışmacıları bu dairelerin içine girip ipi alıp atlayarak diğer daireye kadar gidip bu daireye ipi bırakıp geri dönerler. Diğer öğrenciler ip olan daireye gidip ipi alıp atlayarak ipi diğer daireye bırakırlar. İp bir daireden diğerine taşınarak yarışma devam eder.

 

İpe Basma Oyunu: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 10’arlı gruplara ayrılırlar.Her gruptan bir

öğrenciyerde bir ucu serbest olan ipi dalgalandırarak geri geri koşar. Diğer öğrenciler ise ipin üstüne

basmaya çalışırlar. İpe basan oyuncu ip sallama görevini yürütür.

 

Beraber Oturalım: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılarak daireler oluştururlar.

Dairedekiler birbirlerinin kollarından ya da omuzlarından tutunurlar. Öğretmenin komutu ile birlikte,

grup halinde düşmeden oturup kalkarlar. Düşen veya teması bırakan oyuncu oyundan elenmiş olur.

Gruptaki öğrenci sayıları arttırılıp, azaltılabilir. Tutuş şekilleri değiştirilebilir (örneğin ayaktan tutmak

gibi).

 

Tek Ayaklı Tırtıllar: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda

sıralanırlar.Öğrenciler sağ elleriyle geriye bükülü olan sağ bacaklarının ayak bileklerinden tutarlar. Sol

elleriyle de öndeki arkadaşlarının omuzlarından tutarlar. Öğretmenin “başla” komutu ile gruplar

belirlenen çizgiye kadar birbirinden kopmadan tek ayakla sıçrayarak gitmeye çalışırlar. Belirlenen

çizgiden birbirinden kopmadan, önce geçen grup oyunu kazanır. Mesafe arttırılabilir. Oyun aynı

şekilde öğrencilerin birbirinin dizlerine oturarak da oynanabilir.

 

3. KAZANIM: Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.

 

Oklava-Çubuk Çevirme: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplar oluştururlar ve el ele tutuşarak bir daire

şeklinde pozisyon alırlar. Her öğrencinin önünde bir oklava vardır. Öğrenciler avuç içleri ile yere dik

olacak şekilde oklavaları tutarlar. Öğretmenin komutuna bağlı olarak öğrenciler sağlarında bulunan

oklavayı düşürmeden avuç içleri ile tutmaya çalışırlar. Oklavasını düşüren öğrenci gruptan ayrılır.

Oyun son bir kişi kalana kadar devam eder.

 

Düşün, Bil, Bul: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılır. Her grup için bir öğrenci hakem olur.Her

grubun önüne matematik işlemlerini içeren kartlar (işlemler sınıf seviyesine uygun ve basit olmalı),

basketbol topları, minder ve minderin ilerisine de cevap kartları konulur.Öğretmenin komutu ile

birinci öğrenciler soru kartlarından bir tane matematik sorusu alır, okur ve kartı hakeme verir. Sonra

kartı bırakarak basketbol topunu alır ve top sürerek mindere kadar gider. Topu bırakıp minderde

yuvarlanma veya takla yapar. Sonra hızlıca cevap kartlarının olduğu yere gidip, işlemin sonucunu

gösteren kartı alır ve koşarak başlangıç bölgesine döner ve cevap kartını hakeme verir. Cevap kartı

doğru ise grup 1 puan alır. Oyun bu şekilde devam eder ve oyunun sonucunda en yüksek puanı

toplayan grup birinci olur.

 

 

Hızlı Olan Kim? : Sınıftaki tüm öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Öğrencilerden bir ebe

seçilir ve dairenin ortasına gelir. Ebenin yanına cevizler konur. Bir öğrenciden başlayarak her birine bir

numara ve bir kaşık verilir. Ebe ortada ard arda 2 sayı söyler örneğin: 4-5. Bu sayılar bulundukları

yönden zıt yönde dairenin dışından bir tur koşarlar ve kendi yerlerine geldikleri zaman içeri girip

ebenin yanına giderek yerde bulunan bir cevizi alıp kaşığın içerisine koyarlar ve kendi yerlerine kadar

hızlıca getirmeye çalışırlar. En hızlı şekilde cevizi düşürmeden yerine dönen oyuncu sayı kazanır. Oyun

bu şekilde devam eder. Sınıftaki öğrenci sayısına göre katılımı sağlamak için 2-3 grup şeklinde

oynanabilir. Ceviz yerine farklı ekipmanlar kullanılabilir.

 

Kartonlarla Yürüme: Öğrenciler üç eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda

sıralanırlar. Her gruba kartondan yapılmış yuvarlak şeklinde kapaklar verilir. Öğretmenin başla

komutu ile birlikte her gruptan birinci öğrenci kartonun birini yere koyarak bir ayakları ile üzerine

basar ve daha sonra ikinci kartonu onun önüne koyarak ona basar. Öğrenciler bu şekilde bitiş

çizgisine kadar yürürler ve çizgiye geldiklerinde kartonları alarak başlangıç çizgisine kadar koşup

kartonları ikinci arkadaşına verip grubunun arkasına geçerler. Kartonları alan oyuncular aynı şekilde

yürüyerek çizgiye ulaşmaya çalışırlar. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce bitiren grup oyunu

kazanır. Mesafe değiştirilebilir. Kartonlar üzerinde farklı şekillerde yer değiştirmeler (tek ayak ve ya

çift ayakla sıçrama vb. gibi) yapılabilir.

 

Beyzbol Pas: Sınıf 4 eşit gruba ayrılır ve her grup salonun her bir köşesine yerleştirilir. İki öğrenci

kendi balonlarıyla ellerini kullanmadan bir sonraki bölgeye ulaşmaya çalışır ve karşıdaki eşi de onu

bekler. Top geldiğinde o da topu karşıya taşımaya çalışır. Bu böyle sıra başları gelene kadar devam

eder. İlk bitiren takım kazanır. (eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse

gruplardaki kişi sayıları artırılabilir, daha fazla üs yapılarak grupların dönüşümü sağlanabilir.)

 

4.KAZANIM: Yaratıcı, modern, aerobik, kültürel dansları ve halk danslarını içeren çeşitli dans

türlerini küçük grupla yapar.

 

Vals Karesi: Ayaklar birleştirerek karenin bir ucunda durulur. Öğrencilere önlerine kare çizmeleri

istenir. Kare şeklinin üzerinde dans edilecekleri söylenir. Dansa karenin sol alt köşesinden başlanır.

1- Sağa sağ ayakla bir adım alınır,

2- Sol bacak sağ ayağın yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur,

3- Sol ayağa ileri adım alıp, sağ ayakla ileri yavaş bir adım alınır ve parmak ucu ile nokta konur.

4- Sol ayak sola adım alıp,sağ ayakla yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur.

5- Sağ ayak geriye adım alıp,sol ayakla yanına yavaşca yaklaştırılır ve parmak ucu ile nokta konur.

Dans bir kez daha tekrar edilmelidir. Dans adımları iki kez daha hızlı ritimde yapılmalıdır.

 

Aerobik –Grapvine Dansı: Bir adım yana alınırken diğer adım ya öne ya arkaya alınır. Örneğin: Sağ

adımla sağa, sol adımla sağa önde çapraz adım alınır; sağ adımla sağa, sol adımla sağa doğru arkadan

çapraz adım alınır.

 

Sağ grapvine (sağa)

1- Sağ adımla sağa

2- Sol adımla önden çapraz

3- Sağ adımla sağa

4- Sol adım arkadan çapraz adım

5- Ayaklar birleştirerek yukarı sıçrama

 

Sol grapvine (sola)

1- Sol adımla sola

2- Sağ adımla önden çapraz

3- Sol adımla sola

4- Sağ adımla arkadan çapraz adım

5- Ayaklar birleştirerek yukarı sıçrama

 

5.KAZANIM: Kurallı takım oyunları oynar.

 

Parkı Kim Önce Geçecek?: İki takım halindeki 15-20 metre mesafedeki öğrenciler bir çizgi üzerinde

karşılıklı tek sıra dizilirler. Aradaki alan da “park” olur. Öğrenciler verilen komutla bu alandan karşıya

en kısa zamanda geçmek için yarışırlar. Hedefe önce ulaşan takım kazanır.

 

Paslaşma Yarışması: Sekizer kişilik gruplar arka arkaya tek sıra olurlar. Gruplar aynı sırada beklerken

grupların iki, üç metre ilerisinde bir öğrenci elinde top ile bekler. Başlama komutuyla elindeki topu

sırayla arkadaşlarına verir. Pası alıp veren öğrenciler kendi gruplarının arkasına geçerler. Bütün

öğrenciler paslaşmayı tamamladıktan sonra önce bitiren grup puan alır.

 

Hop Hop Sıçra: Sınıftaki öğrenciler beş eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda

dizilirler. Her grubun karşısına 5 adet labut çapraz şekilde 1’er metre aralıkla dizilir. Her gruba birer

çuval verilir. Öğretmenin başla komutu ile her gruptan birinci oyuncu ayaklarına geçirdikleri çuvallarla

sıçrayarak labutların arasından geçerek belirlenen noktaya kadar giderler. Dönüşte ise labutların sağ

taraflarından düz yolda sıçrayarak gruplarına geri dönerler. Çuvalı bir sonraki öğrenciye verip,

gruplarının arkasına geçerler. Aynı uygulamayı ikinci oyuncu yapar. Oyunu ilk bitiren grup oyunu

kazanır ve sınıfça alkışlanır. Labut sayıları ve diziliş şekilleri, çuvalla sıçrama şekilleri (tek ayakla, iki kişi vb. gibi) değiştirilebilir.

 

Topu Yakala: Okul bahçesine oyun için 6 tane eski araba lastiği getirilir.(lastik yerine çember ya da

benzeri bir malzeme de kullanılabilir.) Lastiklerden bir tanesinin başına iki öğrenci yerleştirilir. Diğer

beş lastik bahçede sıra olan diğer öğrencilerin daire şeklinde koşup başladıkları yere geri

gelebilecekleri şekilde bahçeye yerleştirilir. Öğretmenin konutuyla sıranın başındaki öğrenci topa

hızlıca vurarak diğer iki öğrenci topu yakalamadan o beş lastiğe dokunup yerine gelmeye çalışır. Sıra

ile bütün öğrenciler oyuna devam ederler.

 

6. KAZANIM: Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.

 

Dairede Koşu: Bütün öğrenciler bir daire üzerinde sıralanırlar.Bir kişi ebe olur ve dairenin ortasında

yer alır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler

verir. Örneğin, 1’ler bebekler; 2’ler trenler; 3’ler tahta askerler; 4’ler uçaklar; 5’ler çiçekler ve 6’lar

sporcular gibi. Bundan sonra ortadaki oyuncu “trenler” diye bağırır. Tren olan ikiler geriye doğru bir

adım atarak daire etrafında koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarı

kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek ikinci oyunu başlatır.

 

Kafa Ve Kuyruk Oyunu: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve geniş kolda birbirlerinin yüzlerine bakacak

ve aralarında 5-6 metre olacak şekilde iki grup halinde sıralanırlar.Öğrenciler toplu oturuş pozisyonu

alırlar ve el ele tutuşurlar. Grupların bir ucuna “Kafa”, diğer ucuna “Kuyruk” ismi verilir. Öğretmenin

verdiği komuta göre (örneğin, kafa) tüm öğrenciler ellerini bırakmadan ayağa kalkar ve kuyruk

tarafındaki en son iki öğrencinin kollarının altından geçerler. Tüm öğrenciler geçip başlangıç

pozisyonunda otururlar. Ellerini bırakmadan düzgün şekilde oturmayı ilk tamamlayan grup 1 puan

kazanır. Öğretmenin vereceği “kafa ya da kuyruk” komutu ile oyun devam eder. Süreye göre ilk 5

veya 10 puanı alan grup oyunu kazanır.

 

Sokakta Hırsız Var: Öğrenciler 5’erli gruplara ayrılarak geniş kolda arka arkaya dizilirler. Kollarını yana açarak yan taraftaki sırada bulunan arkadaşlarıyla el ele tutuşurlar. Öğrencilerden bir hırsız, bir de

polis seçilir. Hırsız sıraların ortasındaki koridora geçer. Dışarıda da polis onu gözetlemektedir.

Öğretmen veya oyun yöneticisi “sola” veya “sağa” der ve düdüğünü öttürür. Düdükten sonra

oyuncular söylenilen yöne 90 derece dönüş yaparak el tutuştukları eşinden ayrılır ve yeni yönündeki

eşiyle el ele tutuşarak farklı bir koridor oluştururlar. Bu sırada polis, hırsızı değişen koridorlar arasında

kovalar ve yakalamaya çalışır. Oyun esnasında hırsız ya da polis kolların altından geçiş yapamaz. Hırsız

yakalandığında nerede yakalandıysa oraya en yakın bulunan oyunculardan iki kişi polis ve hırsız olur.

 

Haydi Topu Yakala: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzende pozisyon alırlar. Öğrencilerden

birkaç kişiye top verilir. Topu olan öğrenciler, olmayan öğrenciler ile istedikleri şekilde paslaşmaya

başlarlar. Öğrencilerin arasından bir ebe seçilir. Ebe topu olmayan, paslaşmayan öğrencileri

ebelemeye çalışır. Ebelenen öğrenciler oyundan çıkar. Oyun iki kişi kalana kadar devam eder. Ebe

sayısı değişebilir. Oyun alanı büyültülüp küçültülebilir. Öğrencilere paslaşma şekilleri söylenerek

(Yerden pas veya göğüs pası vb. ) paslaşmaları istenebilir.

 

10. KAZANIM: Sağlığını korumak için haftalık ve günlük beslenme listesi hazırlar.    

 

Sağlık İçin Doğru Besin: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Gruplar başlangıç çizgisinin

önünde, arka arkaya sıra olur. Belli bir mesafe uzaklıktaki masanın üzerine sağlıklı ve sağlıksız

besinlerin resimleri karışık konulur. Sağlıklı ve sağlıksız besinlere uygun birer hareket belirlenir.

(Örneğin; sağlıklı besinlere çift ayakla sıçrama, sağlıksız besinlerde tek ayakla sıçrama vb.) Öğretmenin

komutuyla (sağlıklı besin ya da sağlıksız besin) uygun hareketi yaparak öğrenci masaya gider ve uygun

resmi alıp gruba geri döner. Resmi ilk ve doğru getiren grup bir puan alır.

 

Hangisi Yararlı? : Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda sıra

olurlar. Grupların 7-8 m. ilerisine besin tablosu levhası asılır veya sandalye üzerine konur. Grupların 5

m. ilerisine de besinlerin isimlerinin (örn. Kuru fasulye, hamburger, karpuz vb. gibi) yazılı olduğu

kağıtlara ait kutu konur. Bu kapta hem yararlı hem de yararsız besinlerin isimleri vardır. Öğretmen

komut verdiğinde grupların birinci öğrencileri koşarak kutuya doğru giderler ve besinlerin yazılı

olduğu bir kağıt alırlar. Tekrar koşarak besin tablosunun olduğu yere koşup besinin yerini bulup oraya

kağıdı yapıştırırlar. Eğer öğrencinin kutudan aldığı kağıtta yararsız bir besin yazılıysa, besin tablosunun

dışındaki siyah kısma bunu yapıştırır. Sonra sağ ya da sol ayakla sıçrayarak başlangıç çizgisine geri

dönüp sonraki arkadaşının eline vurup grubunun arkasına geçer. Oyun bu şekilde devam eder ve en

önce hatasız olarak levhayı dolduran grup birinci olur. Besin tablosu levhası öğrenci düzeyine göre

düzenlenebilir. Aynı oyun farklı bir dersteki konuyu pekiştirmek amaçlı da kullanılabilir. Ayrıca levhaya

giderken ve dönerken farklı yer değiştirme hareketleri (ip atlama, yuvarlanma vb.) kullanılabilir.

 

11. KAZANIM: Okul içinde ve okul dışında katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri planlayarak düzenli olarak katılır.

 

Haftanın Aktifi: Öğretmen öğrencilere haftalık etkinlik raporu formu dağıtır ve öğrencinin bir hafta

boyunca okul içinde ve dışında katılabileceği oyun ve fiziki etkinlikleri yazmalarını ister. Öğretmen

raporları toplayıp en çok aktif olan öğrencilerin formlarını panoda sergiler.

 

ETKİNLİKLER

PAZARTESİ

 

Örümcek Ağı

 

SALI      

 

Kırkayak

 

ÇARŞAMBA

Bisiklete Binme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERŞEMBE

Paten Sürme

 

 

CUMA

Halat Çekme

 

 

CUMARTESİ

PAZAR

Çuval Yarışı

 

 

Örümcek Ağı: Sınıf 2 eşit gruba ayrılır. Hentbol kaleleri fileleri çıkarılmış bir şekilde boş bir vaziyette

dururken liderler tarafından istenilen noktalardan ip geçirilerek kale içinde 10 farklı büyüklükte nokta

oluşturulur. Daha sonra gruplar kendi içlerinde 4 kişiyi taşıyıcı olarak belirlerler. Bu taşıyıcıların 2 si

takımın diğer üyelerini bu deliklerin içinden iplere değdirmeden geçirerek karşıdaki 2 taşıyıcıya

vererek karşıdaki alana göndermek durumundadırlar. Eğer iplere kişiler değdirirlerse tüm takım

baştan kalenin bu yanına tekrar geçmek için gelir. İlk olarak takımının tümünü karşıya geçiren takım

kazanır.

 

Halat Çekme: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılırlar. Öğrenciler arka arkaya sıraya girerler. Kalın

olmayan üç metre uzunluğundaki halatı gruplar arasında bir metre olacak şekilde tutarlar. Birinci

oyuncular orta çizgiye ayaklarını basarlar. Öğretmenin komutuyla halatı çekmeye başlarlar. Karşı

grubun birinci oyuncusunu çizgiden kendi alanlarına çektiklerinde oyun tamamlanmış olur.

 

 

Çuval Yarışı: Öğrenciler derin kolda iki grup halinde sıraya girerler. Grup başlarındaki öğrenciler birer

çuval giyerler. Öğretmenin komutuyla belirlenen çizgiye kadar çuvalla zıplayarak giderler, dönerler ve

çuvalı sıradaki arkadaşlarına teslim ederler. Oyun grubun tüm öğrencilerin katılımı gerçekleşince

biter.

 

13.KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafeti ile katılır.

 

Çorabını Sakla: Öğrenciler ikişerli eş olurlar ve spor ayakkabılarını çıkararak sırt sırta otururlar.

Öğretmenin komutu ile eşler yerlerinden kalkmadan birbirlerinin çoraplarını çıkarmaya ve kendi

çoraplarını ise korumaya çalışırlar. Verilen süre içinde eşinin her iki çorabını da çıkaran öğrenciler

oyunu kazanır.

 

Doğru Hareket Doğru Kıyafet: Öğretmen sınıfı uygun gruplara ayırır. Her grup için tahtaya veya

duvara kartona çizilmiş bir çocuk resmi asar. Kartonların önüne değişik kıyafet resimleri koyar. Her

gruptan bir öğrenci koşarak kartonun yanına gelir ve kartona uygun bir spor kıyafet giydirir. Kartona

ilk uygun kıyafeti giydiren grup oyunu kazanır.

 

14. KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklere kendi ve başkalarının güvenliği ile ilgili sorumluluk alarak katılır.

 

Ayağıma Basma: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup el ele tutuşup daire

oluşturur. Amaç el ele tutuştuğun iki öğrencinin ayağına basmak. En çok ayağına basan öğrenci

kazanıyor. Her öğrenci hem kendi ayağını korumaya hem de yanındaki öğrencilerin ayağına basmaya

çalışır. Öğretmen öğrencileri yavaş olmaları ve birbirlerine zarar vermeden oyunu oynamaları

yönünde yönlendirir. Oyun esnasında onları takip eder.

 

17. KAZANIM: Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını tanıyarak, oynar.

 

Ortayı Bul (Küba): Orijinal ismi “Chocolonga” olan bu oyun 10 veya daha fazla oyuncuyla oynanır.

Duvara yapıştırılmış olan kağıda bir daire çizilir ve bir kişi ebe seçilir. Ebe daireden bir kol boyu uzakta

durur ve gözleri bağlanır. Amaç; ebe seçilen oyuncunun, dairenin ortasına veya en yakın yere

dokunmasıdır. Ebe oyuna başlamadan evvel olduğu yerde üç defa döndürülür. Bu sırada diğer

oyuncular dairenin önüne geçerler ve ebenin dikkatini dağıtmak amacıyla parmaklarını ona zarar

vermeyecek şekilde çekerler.

 

Bana Ayak Uydur (Zaire): Bu müzikli oyunda oyuncular önce bir lider seçerler ve daire oluşturacak

şekilde dizilirler. Lider el çırparak ritim tutar ve diğerleri de yavaş yavaş ona katılırlar. Sonra lider

oyuncu herhangi bir oyuncunun önünde durur ve ritim eşliğinde bir dans yapar. Liderin seçtiği oyuncu

bu dansı başarıyla tekrarlarsa lider olur. Eğer başaramazsa, lider yeni bir oyuncu seçer ve dansı

tekrarlar.

 

Değiş Tokuş (Fransa): Fransız çocukların favori oyunu olan değiş tokuş için geniş bir bez parçasına ve

sandalyeye ihtiyaç vardır. On ya da daha fazla kişiyle oynanan bu oyunda herkes birden başlayarak bir

numara alır. Sandalyeler çember oluşturacak şekilde dizildikten sonra ebe seçilen oyuncu gözlerini

bağlayıp çemberin ortasına geçer ve iki sayı söyler. Sayıları söylenen oyuncular yerlerini değiş tokuş

eder. Gözü kapalı olan ebe de ayağa kalktıkları sırada bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan,

ebe olur.

 

Ayaklarım ve Ellerim (İspanya): Açık alanda oynanan bir oyundur. Oyunun adı “Beilecocodrilo”dır.

Alanın ortasındaki çizgide ebe durur. Önce sağ ayağını sonra sol ayağını üç kez yere vurur. Ellerini üç

kez birbirine vurduklarında ebe orta çizgiden ayrılmadan bir alandan diğer alana geçen öğrencileri

yakalamaya çalışır. Yakaladığı arkadaşı ile aynı ritmi tekrarlar. Her yakalanan öğrenci orta çizgide

zincirleme gruba katılır ve yanlara hareket eder. Alanda serbest kalan bir öğrenci olunca oyun bitirilir.

 

 

Üç Teneke Kutu (Güney Afrika): Güney Afrika’nın kültür mirasını oluşturan hedef vurma oyunlarından biridir. En az beş kişiden oluşan eşit büyüklükte iki takım oluşturulur. Oyun alnına üç teneke kutu üst üste yerleştirilir. İlk oyuncunun tenekeleri yıkmak için üç hakkı bulunur. Oyuncu topu işaretlenen oyun alanının dışından atar. Atış başarılı olursa, oyuncu koşar; kutuları tekrar dizer, etraflarına bir kare çizer ve kutuların üstünden üç kere atlar. Top hedefi vuramaz ve çok uzağa giderse, oyuncular top atış çizgisine geri gelene dek ‘Thayma’ diye bağırırlar. Üç atışta da oyuncu başarılı olamazsa, sıra karşı takımın oyuncusuna geçer.

 

Shake (Tanzanya): Tanzanya’da çocuklar tarafından yaygın olarak oynanan ve kökeni bilinmeyen bir

ebeleme oyunudur. Altı oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun alanı, yaklaşık bir voleybol

sahası büyüklüğünde bir zemin üzerine çizilmiş bir ızgara şeklindedir (üzerinde kutular bulunan

koridorlar). Savunma takımının oyuncuları ızgara içindeki koridorlar üzerinde istedikleri konumu alır.

Hücum oyuncuları alanın dış ucunda konumlanır. İşaretle birlikte hücum oyuncuları karşı tarafa

geçmek için kutudan kutuya ilerler. Savunma takımı hücum oyuncularının koridordan geçmesi

sırasında ebelemeye çalışır. Ebelenmeden ızgaranın karşı tarafına ebelenmeden geçen her bir hücum

oyuncusu bir puan alır. Hücum takımı uca vardıktan sonra başlangıç noktasına dönmek için etkinliği

tekrarlar.Hücum oyuncusu koridorda ebelenirse, savunma takımına katılır. Hücum eden takım puan

toplamak için oyuna iki tur devam eder, sonra takımlar rol değiştirir.

 

Yedi Taş (Ürdün): Yerel bir hedef vurma oyunudur. Her birinde en az iki oyuncu bulunan iki takım

oluşturulur. Oyuncu sayısına göre büyüklüğü değişebilen açık ve güvenli bir oyun alanı seçilir. Bir

çember içinde üst üste dizilmiş yedi taş konulur. Hücum takımı çember merkezin 3-4 m. mesafede

durur. Hücum oyuncuları sırayla taş yığınını devirene kadar top atar. Tüm taşlar dağıldıktan sonra

savunma oyuncuları topu alır ve hücum oyuncularının dizlerinden aşağısını vurmaya çalışırlar. Dizinin

altından vurulan hücum oyuncusu oyunda donar. Tüm oyuncuları donmadan önce hücum takımı

taşları yeniden üst üste dizebilirse bir puan alır ve hücuma devam etme hakkı kazanır. Savunma

takımı hücum oyuncularının tamamını dondurabilirse bir puan alır ve hücum rolünü üstlenir.

 

Galah Asin (Endonezya): Endonezya takımadalarında oynanan geleneksel bir ebeleme oyunudur. Biri

savunma biri ise hücum rolünü üstlenecek her biri beş oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun

alanı 15 m. x 9 m. büyüklüğündedir ve altı eşit parçaya bölünür.Her bir talkımın olabildiğince fazla

puan toplamaya çalışacağı 15 dakikası vardır.Hücum tarafı oyun alanının bir ucundan başlar ve

işaretin gelmesi ile önlerindeki tüm çizgilerden geçerek karşı tarafa ulaşmaya çalışırlar. Hücum

oyuncuları belli bir yerde bulunan iki çizgi arasında duraklayabilir ancak önceden geçtikleri çizgilerden

geriye dönemezler.Savunma oyuncuları çizgilerin üzerinde durarak çizgiden geçmeye çalışan hücum

oyuncularını ebelemeye çalışır. Savunma oyuncuları hücum oyuncularını ebelemek için bulundukları

çizgiden ayrılamaz. Ebelenmeden karşı tarafa geçen her bir hücum oyuncusu bir puan alır.

 

Sur Papaq (Azerbaycan): Bir pas oyunu olan “şapkayı atma (papag attı)” Azerbaycan’daki en eski

oyunlardandır. Her birinde sayıları 4 ile 8 arasında değişen oyuncuların olduğu iki takım oluşturulur.Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde düz bir oyun alanı belirlenir.Oyun her biri 10

dakikalık iki yarıdan oluşur. Oyun, oyun alanının ortasında hücum eden takımın topu kendi

oyuncularından birine pas vermesi ile başlar. Hücum eden takım birbirlerine pas vererek savunmadaki takımın sahasında bulunan potadan topu geçirmek için koşmalıdır. Savunma oyuncusu hücum oyuncusuna dokunamaz ancak top fırlatıldığında pası engellemeye çalışır. Puan kazanıldıktan

sonra top sahanın ortasına döner ve bu defa savunma yapan takımın oyuncuları hücum oyuncusu

olur. Puan alınmadan önce savunma oyuncuları topu ele geçirirse, bulunulan noktadan itibaren

savunma yapanlar hücuma başlar ve oyun alanının ters tarafındaki potada puan kazanmaya çalışır.

Aynı anda iki oyuncunun topu tutması halinde hakem oyunu yeniden başlatmak için topu oyuncuların

arasında havaya atar. Hücum yapan bir oyuncu topu 10 saniyeden uzun bir süre tutamaz.

 

Mendil Oyunu (Mısır): Ülke çapında yaygın biçimde oynanan geleneksel bir Mısır oyunudur.5 ya da

daha fazla sayıda oyuncusu bulunan eşit büyüklükte iki takım ve bir oyun lideri seçilir.Oyun alanı

birbirinden 20 m. uzaklıkta iki paralel çizgi ile belirlenir. Lider oyun alanının ortasına çizilmiş olan

çemberin içinde elinde bir mendil tutar.Her iki takımdaki oyunculara da 1’den 5’e kadar numara

verilir (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa numaralar artırılır).Oyun, liderin elindeki mendili kolu

açık halde yukarı kaldırması ve 1’den 5’e kadar bir numarayı (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa

numaralar artırılır) yüksek sesle söylemesi ile başlar. Her iki takımdan söylenen numaraları taşıyan

oyuncular hızla çembere doğru koşarak mendili liderden almaya çalışır. Mendili alan oyuncu aynı

numarayı taşıyan diğer oyuncu tarafından ebelenmeden sıradaki yerine geçmeye çalışır. Oyuncu

görevi başarı ile tamamlarsa takımı için bir puan kazanmış olur. Oyuncu ebelenirse puan karşı takıma

verilir.

 

Gilli-danda (Pakistan): 13.Yüzyılın sonlarından bu yana ortaçağ metinlerinde geçen bir vurma

oyunudur. Eşit büyüklükte iki takım kurulur. Bir grup vurucu, diğer grup ise saha oyuncusudur.

Oyunun amacı dandayı (2m. uzunluğunda ahşap sopa) kullanarak gilliye (uzun, ince çam kozalağı)

vurmaktır. Belirli sınırları olmayan açık bir oyun alanına bir çember (ev) çizilir. İlk vurucu gilliyi

çemberin içine yerleştirir ve danda ile vurarak havaya fırlatır. Gilli havalandığında, vurucu gilliyi

olabildiğince çemberden uzağa göndermek için tekrar vurmaya çalışır. Gilli yere düştüğünde vurucu o

noktada aynı işlemi tekrarlar; bu, saha oyuncuları gilliyi yakalayana kadar devam eder. Gilli

yakalandığında merkezden yakalanma noktasına kadar olan mesafe ölçülür. Vurucu takımdaki tüm

oyuncular süreci tekrar eder. Daha sonra saha oyuncuları vurucu rolüne geçer. Her oyuncunun gilliyi

ne kadar uzağa gönderdiğini ölçmek için danda kullanılır. Bir danda mesafesi bir puan kazandırır.

Ölçüm saha oyuncusunun yakalama noktası ile merkez çember (ev) arasında yapılır. En fazla puanı

toplayan takım kazanır.

 

Ebelemece (Birleşik Krallık): Birleşik Krallık ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde oynanan

bir ebeleme oyunudur. Oyuncu sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktur anacak oyuncu sayısı oyunu

yeterince eğlenceli kılacak kadar çok olmalıdır. Geniş bir kapalı alan ya da açık havada oyun alanı

oluşturulabilinir. Alanın iki ucunda “ev” kısımları oyun alanı enine çizilen bir çizgi ile işaretlenir.

Oyunculardan bir ya da ikisi “ebe” olarak seçilir. Ebeler oyun alanının ortasında durur ve oyunun

başlaması için “ebelemece” diye bağırır. Kalan oyuncular oyun alanının kenarındaki “ev”dedir.

Oyunun amacı ebelenmeden oyun alanının bir ucundan diğerine koşmaktır. Oyuncular yakalanınca

ebe olur. Oyunu ebelenmeden kalan son kişi kazanır. Oyun her defasında ebelerin değiştiği bir kaç

turda tamamlanır.

 

18. KAZANIM: Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.

 

Numara Oluşturma: Öğrenciler onar kişilik gruplara ayrılırlar ve gruplar birbirinden ayrı olarak geniş

kolda bir çizginin arkasında sıralanırlar. Her gruptaki oyunculara 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 rakamlarının

yazılı olduğu kartlar verilir. Öğretmen 9-10 metre uzakta durarak sınıf düzeyine uygun bir sayı söyler

(örneğin 486 gibi). Her grupta bu rakamlara sahip olan oyuncular hızlıca öğretmenin yanına koşarak

söylenen sayıyı ellerindeki rakamları yukarı kaldırarak doğru olarak oluşturmaya çalışırlar. Hangi grup

daha önceden söylenen sayıyı doğru olarak oluşturursa o grup puan alır. Daha sonra tüm oyuncular

başlangıç noktasına dönüp, yeni sayı için hazırlanırlar. İlk olarak 10 puana ulaşan takım oyunu kazanır.

Koşu mesafesi değiştirilebilir.Koşu yerine farklı yer değiştirme şekilleri (sıçrama, yuvarlanma, ip

atlama vb.) kullanılabilir. Söylenecek sayılar sınıf düzeylerine uygun olarak zorlaştırılıp, basitleştirilebilir. Ayrıca basit toplama ve çıkarma işlemleri söylenip sonuçlarının oluşturulması

istenilebilir.

 

Ejderha Avı: Öğrenciler el ele tutuşarak büyük bir daire oluşturur. Bu dairede iki kişi ejderha olarak

seçilir. Birisi ejderhanın başını diğeri de kuyruk kısmını oluşturur. Ejderha daire içine alınır ve daireyi

oluşturanlar sünger topla ejderhanın kuyruğunu vurmaya çalışırlar. Hiçbir öğrenci topu üç saniyeden

fazla elinde tutamaz. Kuyruğu vuran öğrenci kuyruk olmaya hak kazanır. (eğer zaman fazla gelir ya da

oyun formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Daha fazla

ejderha oluşturulabilir. Oyun içinde en az iki top kullanılabilir. Çeşitli daire boyutları oluşturulabilir.

Ejderhanın kuyruğu daha uzun olabilir. )

 

 

Yukarıdan Ve Etrafından: Öğrenciler çeşitli büyüklüklerdeki gruplara bölünürler. Her grup kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluştuktan sonra öğrenciler engele doğru yaklaşırlar. Engele geldiklerinde engeldekiler engeli nasıl ve ne kadar zamanda geçebileceklerini öğrencilere söylerler. Engele gelecek grup kalmadığında son insan engeli bozulup oyuncu haline gelir ve engellere giren grupta engelleri tamamladığında bir engel haline gelir (birdirbir düzeni gibi). Bu böyle saatlerce devam edebilir. İnsansız engeller konulabilir. Konuşmadan engeller geçirtilebilir. İnsanlardan oluşan her engeldeki insan sayısı artırılabilir. Engeller geçilirken top sürme gibi beceriler eklenilebilir.

 

20. KAZANIM: Küçük grup ve takım oyunlarında arkadaşlarıyla işbirliği yapar.

 

Oturarak Voleybol: Öğrenciler 6’şar kişilik gruplara ayrılarak iki takım oluştururlar. Takımlar voleybol sahasına daha önceden yerleştirilmiş minderlerde diz üstü veya bağdaş kurarak otururlar. Voleybol sahasındaki file 100-120 cm civarındadır. Takımlar üç pas yaparak ve voleybol kuralları geçerli olacak şekilde paslaşarak topu filenin üzerinden geçirerek karşı tarafa atmaya çalışırlar. Öğrenciler diz  üstünde yükselebilirler ama ayağa kalkmak yasaktır. Oyun 15 ya da 25 sayıya ilk ulaşan takımın seti/maçı alması ile son bulur.

 

Top Koşturma: Sınıftaki öğrencilerden bir ebe seçilir. Diğer oyuncular belirlenen alan içerisinde

ellerindeki topu kaptırmamaya çalışarak paslaşırlar ve topla beraber yakalanmamak için koşarlar. Ebe

topu havadayken kapmaya ve toplu oyuncuyu yakalamaya çalışır. Başarılı olursa dokunduğu oyuncu

ebe olur. Oyun verilen süre içerisinde bu şekilde devam eder.Grup kalabalıksa sınıf iki, üç gruba

ayrılarak aynı oyun oynatılabilir. Alan büyültülüp, küçültülebilir. Ebe sayısı ve oyundaki top sayısı

arttırılabilir. Pas şekilleri bir spor dalına yönelik (göğüs pası, temel pas vb. ) olarak uygulanabilir.

 

Sırt Sırta Top Taşıma: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve her grup kendi içerisinde ikişerli eş olarak

derin kolda belirlenen çizginin arkasında sırt sırta kollarından kenetlenerek sıralanır.En öndeki çiftlere

birer tane top veya balon verilir. Öğrenciler topu-balonu sırtlarına koyarak öğretmenin komutunu

beklerler. Öğretmenin komutu ile birlikte öndeki öğrenciler topu sırtlarında taşıyarak ve düşürmeden

belirlenen çizgiye yan yan yürüyerek gidip, dönüp grubun önündeki oyunculara topu-balonu verip

kendi gruplarının arkasına geçerler. Diğer eş olan oyuncular aynı şekilde belirlenen yere kadar gidip

dönerler. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce bitiren grup oyunu kazanır. Mesafe öğrenci

seviyesine göre arttırılıp azaltılabilir.

 

Büyük Tırtıl: Sınıf üç ayrı gruba ayrılır. Bu gruplarda herkes arka arkaya sıralanır ve öğrencilerin elleri

diğer öğrencilerin belindedir. Grup ilerleyebilmek için en önden geriye doğru sırayla sadece bir adım

alabilir. (yani bir akordiyon gibi peş peşe adım almak zorundadır). Eğer grup adım hatası yaparsa başa

döndürülerek tekrardan başlatılır. Grup ortaya konulan engelleri tarif edildiği gibi geçmekle

yükümlüdür. Engeller bir nesnenin üzerinden geçme, belli bir yüksekliğin altından geçme ve slalom

yapmadır. Engelleri en kısa sürede geçen grup 1. gelmiş sayılır. Her gruba iki dakika uyum süresi verilir

ve oyun sonra başlatılır.

 

Battaniye Voleybolu: Öğrenciler battaniyenin kenarlarından tutarlar. Battaniyeye bir top koyulur ve

işbirliğiyle battaniyeyi gererek topu havaya doğru fırlatırlar ve tekrar tutmaya çalışırlar. Eğer oyunun

zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse aşağıdaki şekillerde zorlaştırılabilir ya da

değiştirilebilir: Kumsal topu ya da voleybol topu kullanılabilir. Battaniye boyutu değiştirilebilir. Oyun

sınırları büyütülebilir ya da küçültülebilir.

 

Sen Benim Gözüm Ben Senin Kolunum: Öğrenciler 4 gruba ayrılırlar. Daha sonra bu gruplar da kendi

içinde ikişerli eşler halinde ayrılırlar. Daha sonra bir eş yanındaki eşin gözlerini bağlar. Gözü kapalı

olan eşe, gözü açık olan eş konuşmadan kılavuzluk eder. Yere rastgele şekilde dağıtılmış olan kendi

takımının rengindeki balonlardan birini alarak kendi üssüne taşır. Her eş sırayla üssüne balonları taşır

ve poşetin içine koyar. Balonlar bittikten sonra kim dana önce balonlarını getirmişse o grup birinci

olur. Her eşin bir seferde en fazla 1 balon taşıma hakkı vardır ve hiçbir grup başka bir grubun

balonunu olduğu yerden uzaklaştırmamalı, diğer grubu engelleyici harekette bulunmamalıdır.

 

Kütük Geçişi: Sınıf 2 gruba ayrılır. Bir grup denge aletinin veya jimnastik sırasının(bank) bir ucunda

diğer grup ise diğer ucunda yer alır. Her gruptaki öğrenciler birden başlayarak grup sayısı kadar

numara alırlar. Aynı numaralara sahip öğrenciler denge aletine veya jimnastik sırasına(bank) aynı

anda çıkarlar ve ilerlemeye başlarlar. Orta noktaya geldiklerinde işbirliği yaparak yer değiştirmeye

çalışırlar. En fazla öğrencisi denge aletinin sonuna ulaşan grup kazanmış olur.

 

21. KAZANIM: Küçük grup ve takım oyunlarında adil oyun anlayışı gösterir.

 

Adil Oyun Anlayışı: Öğrenciler sınıf sayısına göre üç veya dört gruba ayrılır ve birlikte otururlar.

Öğretmen duvara ya da tahtaya grup sayısı kadar karton asar. Her gruba bir kalem verir. Verilen

komut ile her gruptan bir öğrenci koşarak duvardaki kendi kartonuna gider ve adil oyun anlayışına ait

bir cümle veya kelime yazar. Verilen süre bitimine kadar tüm öğrenciler sıra ile cümle veya

kelimelerini yazarlar. Süre bitiminde en çok doğru cümle veya kelimeyi yazan grup birinci olur.

 

23.KAZANIM:Kendi ve arkadaşlarının oyun ve fiziki etkinliklerdeki performanslarını değerlendirir.

 

Hemen Çık: Sınıf 6’şarlı gruplara ayrılır daha önceden hazırlanmış olan step tahtalarının (gazete

blokları da olabilir.) başına gruplar yerleştirilir. Liderin “çık” komutuyla beraber gruptakiler step

tahtasının üzerine çıkmaya çalışırlar. Son çıkan grup elenir. Oyun sadece alanda 1 takım kalana kadar

devam eder. Sona kalan takım 1. olur. Öğretmen oyunun bitiminde öğrencilere sona kalan takımın

neden sona kaldığını sorar. Böylelikle kendi ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirmesini

sağlar. 

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.