9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Yazılıya Hazırlık Konu Değerlendirme Test Soruları Çöz


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 3398

1-Yerin şeklini, boyutlarını,hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astronomi   B) Matematik coğrafya  C)  Hidroğrafya  D) Kartoğrafya    E) Jeomorfoloji

 

2-Aşağıdaki dış gezegenlerden hangisi yapısı ve yoğunluğu itibari ile diğer gezegenlerden farklıdır.?

 A)Jüpiter        B) Satürn                      C)  Uranüs             D)Neptün               E) Plüton

 

3-Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

   A)Yer çekimini                B)Sıcaklığın dağılımını            C)Paralellerin boylarını

                     D)Mevsimlerin Süresini         E)Meridyenler arası mesafeyi

 

5- Dünya üzerindeki herhangi bir yerde gece-gündüz  uzunluğunun sürekli değişmesinin temel nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

   B)Dünyanın günlük hareketi

   C)Dünyanın geoit şeklinde olması

   D)Dünyanın güneş çevresinde dönüş yönü

   E)Gün içinde güneş ışınlarının değişmesi

 

6- Dünyanın konumu aşağıdaki şekildeki gibi iken Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 

 A) En uzun gündüzün gerçekleştiği konumdadır.

 B) İlkbahar mevsiminde bulunmaktadır.

 C) Kış mevsimine girmiştir.

 D) Gündüz ile gece süreleri bir birine eşittir.

 E)  Güneş ışınlarının en eğik açıyla geldiği konumdadır.

 

7-“ Ekim ayını çok severim . Yeşeren otlar, ısınmaya başlayan toprak ve uzamaya başlayan gündüzler,sevincime ortak olur.” Diyen bir kişi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşamaktadır ?

  A)Kanada      B) Avustralya       C) Japonya      D) Mısır   E) İsveç

 

8-21 Mart durumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

              A)Ekinoks tarihidir.

              B)K.Y.K de en uzun gündüz en kısa gece yaşanır.

              C)Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer.

              D)Bahar başlangıcıdır(KYK De ilkbahar, GYK de Sonbahar)

      E)Aynı boylam üzerinde bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğar ve batar.

 

9- Aşağıdakilerden hangisi özel enlem değildir?

    A)Ekvator   B) Yengeç dönencesi   C)  Yer ekseni   

D)K.Kutup çemberi  E) G.Kutup noktası

 

10- I.   10º Enlemi 30º enleminden daha uzundur.

II.  40º enlemi 20º enlemine göre ekvatora daha yakındır.

III. En uzun paralel ekvatordur.

IV. İki paralel arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır.

V.  60º K. Ve 60º G paralellerinin dönüş hızı aynıdır.

Paralellere ait yukarıdaki özelliklerin hangileri yanlıştır.

A)I ve II          B)II ve III           C)  IV ve V            D) III ve V              E) II ve IV

          11-    Aynı meridyen üzerinde yer alan A ve D noktaları arasında 7104 km uzaklık vardır.A merkezinin ekvatorda olduğu kabul edilecek olursa  D merkezi  aşağıda verilen hangi paralel üzerinde bulunur?

              A)18º                B) 63º                     C)  46º                   D) 81º                    E) 64º

 

12-   Bir yerin coğrafi koordinatları belirtilirken en uç noktalar ifade edilir.Buna göre Türkiye’nin Coğrafi koordinatları belirtilirken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

       A)26º Doğu Boylamı         B)30º Doğu Boylamı  C)  36º Kuzey Enlemi

                                  D) 45º Doğu Boylamı       E) 42º Kuzey Enlemi

 

13-    90º D. Boylamında yerel saat 16: 00 iken, 30º D.Boylamında yerel saat aşağıdakilerden hangisidir?

       A)18: 00          B) 12: 00          C) 10: 00                D) 08: 00           E)  06: 00

 

14- 42º B.Boylamında yerel saat 13:30 iken başka bir merkezde 15: 30 olmaktadır.Buna göre bu merkez hangi boylam üzerinde yer alır?

       A)90º Batı        B) 75º Batı        C)   30º Batı           D) 15º Batı         E) 15º Doğu

 

15-Aşağıdaki enlemlerin hangisinde 450 km doğuya daha fazla meridyen geçilmiş olur?

        A) 69º Kuzey   B)26º Güney     C)  33ºGüney        D) 62º Güney     E) 83º Kuzey

 

16-23 Eylül tarihinde 33º Doğu boylamında yer alan Anakarada 06: 05 te doğan güneş,aynı gün 43ºD. Boylamında yer alan Kars ta kaçta batar?

        A)18: 45           B)05 : 45            C)17 : 25               D) 15 : 25                 E) 06: 45

 

17-Aralarında beş saatlik zaman farkı bulunan iki merkez arasında kaç derecelik boylam farkı vardır?

        A) 75                 B) 60                  C) 45                     D) 30                         E) 15

 

18-21 Mart tarihinde 45º Doğu boylamında güneş doğduktan 13 saat 16 dakika sonra başka bir merkezde batmaktadır.Buna göre bu merkez hangi boylam üzerinde yer alır?

      A) 33º Doğu       B) 26º Doğu         C) 26º Batı            D) 150º Batı             E) 33º Batı

 

19-180º Batı Boylamında 29 Ekim Salı ve saat 14: 00 iken 180º Doğu Boylamında saat ve gün nedir?

A)      30 Ekim 14:00    Çarşamba                                   B)   28 Ekim 14:00    Pazartesi

C)      30 Ekim 02: 00   Çarşamba                                    D) 28 Ekim 02: 00    Pazartesi              

E)        29 Ekim 14: 00    Salı

 

20- Aşağıda yeryüzü şekillerini gösteren bazı yöntemler verilmiştir.Buna göre, hangi yöntem yeryüzünü gerçeğe en yakın olarak gösterir.

     A) Tarama        B) Gölgelendirme      C) Kabartma        D) Renklendirme       E) İzohips

 

21-Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden biri değildir?

     A)İzohipsler arası yükselti farkı her yerde aynıdır.

     B)Eğrilerin sıklaştığı yerlerde yükselti farkı artar.

     C)İzohipsler birbirlerini kesmezler.

     D)Aynı eğri üzerindeki her noktada yükselti değeri aynıdır.

     E)Dağ dorukları nokta halinde gösterilir.

 

25-Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliği değildir?

A)paydası 500,000 den büyüktür.        B) Geniş alanları gösterir.                   C) Küçültme oranı azdır.

                 D) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.         E) Atlaslar ve duvar haritaları bu türdendir.

 

26-yaklaşık olarak 900 km olan Develi –İzmir arası bir haritada 30 cm olarak gösterilmiştir.Buna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/ 300,000          B) 1/ 400,000       C) 1/ 3,000,000     

D) 1/ 1,000,000           E) 1/ 30,000

 

27-1/ 800,000 Ölçekli bir harita üzerinde Kayseri-Samsun arası uzaklık 50 cm ile gösterilmiştir.Kayseri-Samsun arası gerçekte kaç km dir?

A) 410 km               B) 400m                C) 800 km             

D)  400km                  E) 200 km

28-Türkiye’nin en güneyinde bulunan Yayladağı(Hatay) ilçesi ile Develi arası 375 km dir.1/1500,000 ölçekli bir haritada bu uzunluk kaç cm ile ifade edilir?

A)25                          B) 15                    C) 30                     

D) 20                          E) 10

 

29-Aşağıda verilen kesir ölçekli haritaların hangisine göre çizilen bir haritada, ülkemizin yeryüzü şekilleri daha ayrıntılı olarak gösterilir.

A)1/ 800,000          B) 1/ 400,000       C) 1/ 1,800,000      

D) 1/ 1,000,000           E) 1/ 450,000

30- Gerçekte 72 km² olan bir göl bir haritada 8cm² olarak gösterilmiştir.Buna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/ 200,000          B) 1/ 400,000       C) 1/ 800,000      

D) 1/ 300,000           E) 1/ 3,000,000 

31-1/500,000 ölçekli bir haritada 12 cm² olarak gösterilen bir gölün gerçek alanı kaç km² dir?

A)60                       B) 120                   C) 150                 

D) 600                      E) 300

32-Geçek alanı  225 km² olan bir alan 1/ 500,000 ölçekli bir haritada kaç cm² olarak gösterilir?

A) 6                        B)  10                    C)  12                  

 D) 8                           E) 9

33-Bir uçak rotası boyunca izlediği yolun 5 te 2 sini denizler üzerinde almıştır.Uçağın kara üzerinde aldığı yol  600 km olduğuna göre,uçağın deniz üzerinde aldığı yol  1/ 8,000,000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 6                         B)  10                    C)  5                    

D)  7,5                      E) 20

 

35-Develi ile Tekir yaylası arası yükselti farkı yaklaşık 1200 m ve iki nokta arası uzaklık yaklaşık     20 km dir.Buna göre Develi-Tekir yaylası arasındaki eğim yüzde (%) kaçtır?

  A) 25                         B)  12                    C)  6                     D)  15                      E) 20

 

36-1/750,000 ölçekli bir haritada A ve D merkezleri arası 10 cm olarak gösterilmiştir.Bu iki merkez arasında eğim  binde 10 olduğuna göre yükselti farkı kaç metredir?

A) 250                         B)  1250                 C)  750               

D)  1750                      E) 1000

 

37-Eş derinlik eğrilerini gösteren çizgiler, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir.

A)İzobar                     B)  İzohips              C) İzoterm          

D) İzoseist                  E) İzobat

 

38-1/200,00 ölçekli bir haritada yükselti farkı 480 m olan iki nokta arası 6 cm olarak gösterilmiştir. Buna göre iki nokta arasında Eğim Yüzde (%) kaçtır?

A) 2                            B)  16                      C)  4                   

D)  24                         E) 40


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.