9.Sınıf Coğrafya İklim Bilgisi Test Soruları Çöz


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 39513

İKLİM BİLGİSİ

1. Atmosferin yoğunluğu arttıkça Güneş ışınlarının tutulma oranı'da artar.

Buna göre aşağıdaki atmosfer katmanlarının hangisinde Güneş ışınlarının daha fazla tutulduğu söylenebilir?

a)Troposfer

b)İyonosfer

c)Ekzosfer

d)Kemosfer

e)Ozonosfer


A

2. Deniz seviyesinden itibaren Troposferde yükseldikçe aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz?

a)Günlük sıcaklık farkı

b)Sıcaklık

c)Mutlak nem

d)Basınç

e)Yoğunluk


A

3. Bir şehrin indirgenmiş izoterm haritasındaki sıcaklığı 14°C'dir. Gerçek sıcaklığı ise 9°C olduğuna göre bu şehrin yükseltisi nedir?

a)1000 m

b)1800 m

c)1400 m

d)500 m

e)2300 m


A

4. Aşağıdakilerden hangisinin iklimden etkilendiği söylenemez?

a)Konutlarda kullanılan malzemeler

b)Turizm ve tarım faaliyeti

c)Dış kuvvetlerin etki alanı ve dağılışı

d)Ulaşım faaliyeti

e)Gel-git genliği


E

5. Günün herhangi bir zaman diliminde basınç değeri 1035 mb olan bir nokta için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a)Yüksek basınç konumundadır

b)Alçalıcı hava hareketi vardır

c)Hava hareketi çevreye doğrudur

d)Kuzey yarımkürededir

e)Nem açığı fazladır


E

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklıkların bakıya göre değiştiğinin bir kanıtıdır?

a)Karadeniz Dağlarının kuzey yamaçlarında ormanın daha gür olması

b)Türkiye'de ağaçların kuzeye bakan yüzeylerinin yosunlu olması

c)İç Anadolu'nun Doğu Anadolu'dan daha sıcak olması

d)Güneydoğu Anadolu'nun yaz mevsiminde daha sıcak olması

e)Akdeniz Bölgesinin Karadeniz Bölgesinden daha kurak olması


D

7. Yeryüzünde basıncı aynı olan noktaları birleştiren eğrilere ne ad verilir?

a)İzoterm

b)İzobar

c)İzohips

d)İzobat

e)İzoyet


B

8. Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur. Denizlerle karalar ve dağlarla vadiler arasında bu çeşit hava dolaşımları vardır.Aşağıda meltem rüzgarlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Gündüz denizden karaya doğru eserler

b)Gece dağlardan vadilere doğru eserler

c)dar alanlarda esen günlük rüzgarlardır

d)Mevsimlik olarak okyanuslarda görülürler

e)Dünya'nın Eksenel hareketine bağlı olarak ortaya çıkarlar


D

9. Aşağıda verilen rüzgarlardan hangileri Kuzey Afrika'da etkili olan sıcak yerel rüzgarlardır?

a)Bora-Mistral

b)Muson-Krivetz

c)Sirocco-Hamsin

d)Fön-Mistral

e)Keşişleme-Krivetz


C

10. Orta kuşakta batıdan doğuya doğru yer değiştirir, geçtiği yerlerde bol yağış bırakır.           

Yukarıda belirtilen hava kütlesinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Basra siklonu

b)Asor antisiklonu

c)Sibirya antisiklonu

d)Hawaii antisiklonu

e)İzlanda siklonu


E

11. Bir yerde yoğunlaşmanın başlayabilmesi;

              I.      Bağıl nemin % 100 olması              

              II.      Sıcaklığın artması            

             III.      Havanın alçalması             

             IV.      Sıcaklığın azalması

gibi özelliklerden hangilerine bağlıdır?

a)I ve II

b)II ve III

c)I ve IV

d)III ve IV

e)I ve III

C

12. Havadaki nem miktarı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

a)Basıncın

b)Bitki örtüsünün

c)Sıcaklığın

d)Denizin

e)Yükseltinin

B

13. 30°C sıcaklıkta havanın en fazla taşıyabileceği nem miktarı 30 gr / m3'tür. Havada 15 gr/m3 nem varsa hava kütlesinin bağıl nemi % kaçtır?

a)% 50

b)% 60

c)% 30

d)% 20

e)% 40

A

14. Atmosferde bağıl nemin giderek artması, aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

a)Sıcaklığın artması

b)Yağışların başlaması

c)Rüzgarın şiddetlenmesi

d)Basıncın artması

e)Basıncın azalması

B

15. Yağışların yıl içerisindeki dağılış düzenine ne ad verilir?

a)Yağış biçimi

b)Yağış türü

c)Yağış miktarı

d)Yağış rejimi

e)Yağış çeşidi

D

16. Konveksiyonel yağışların oluşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a)Deniz etkisinin bulunmasına

b)Yükseltinin fazla olmasına

c)Güneş ışınlarının düşme açısının büyümesine

d)Basıncın yüksek olmasına

e)Rüzgarın şiddetli esmesine

C

17. Soğuk iklimlerin iki uç tipinden biri olan Norveç tipinde bulutlu gün sayısı çok iken, Sibirya tipinde hava hemen hemen sürekli açıktır.           

Aşağıdakilerden hangisinin farklılığı bu durumun nedenidir?

a)Enlem derecesi

b)Atmosferin nem derecesi

c)Yıllık sıcaklık ortalamaları

d)Yükselti

e)Günlük sıcaklık farkları

B

18. Aşağıdakilerden hangisi Savan İkliminin tanıtıcı özelliklerinden biri değildir?

a)Dört mevsim belirgin olarak yaşanır

b)Yağışlı mevsim yazdır

c)Yıllık ortalama sıcaklık 20°C'nin üzerindedir

d)Doğal bitki örtüsü yüksek boylu çayırlardır

e)Dönenceler arasında etkilidir

A

19. Aşağıdaki büyük iklim tiplerinden hangisinde yağışın en fazla olduğu mevsim diğerlerinden farklıdır?

a)Muson

b)Tundra

c)Savand)Akdeniz

e)Orta kuşak karasal

D

20. Aşağıdakilerden hangisi doğal bitki örtüsü çayır ve iğne yapraklı ormanlar olan bölgelerin özelliklerinden biri değildir?

a)Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır

b)Yağışların büyük bir kısmı yaz aylarında düşer

c)Yağışların çoğu yağmur şeklinde düşer

d)Kış sıcaklık ortalamaları 0° C'nin altındadır

e)Yıllık sıcaklık farkları fazladır

C

21. Türkiye'nin kuzey ve güneyinde kıyı kesimleri ile iç kesimleri arasında büyük yağış farklılıkları görülür. Ancak Ege Bölgesi'nde bu ölçüde yağış farkı görülmez.Bu durum aşağıdakilerden  hangisiyle açıklanabilir?

A)Bakı durumuyla

B)Enlem farkıyla

C)Bitki örtüsünün farklı olmasıyla

D)Dağların kıyıya uzanış biçimiyle

E)Buharlaşma farkıyla


D

22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iklim koşullarını belirleyen etkenlerden biri değildir ?

A)Enlem farkı

B)Yer şekilleri ve yükselti farkı

C)Denize olan uzaklık

D)Bakı durumu

E)Sıcak su akıntıları


E

23."Temmuz ayında öğle vakti Şanlıurfa Mersin'den daha sıcaklıktır." Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Hakim rüzgar yönü

B)Nemlilik farkı

C)Yükselti farkı

D)Bitki örtüsü farkı

E)Enlem farkı   


B

24. En fazla yağışın yaz mevsiminde görüldüğü bölüm, aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Doğu Karadeniz

B)Erzurum - Kars 

C)Orta Kızılırmak

D)Yukarı Fırat

E)Yukarı Sakarya


B

25. Zonguldak'ın Samsun'dan daha fazla yağış alması, iki kentin hangi bakımdan farklı olmasına bağlanabilir ?

A)Doğal bitki örtüsü

B)Yükseltileri

C)Dağların uzanışı

D)Egemen rüzgar yönleri

E)Denize olan uzaklıkları


D

26. Aşağıda verilen iklim gruplarından hangisi ılıman kuşak içinde yer almaz.?

A)Akdeniz iklimi

B)Step iklimi

C)Savan iklimi

D)Okyanus iklimi

E)Karasal iklim


C

27. Yeryüzünde herhangi bir yörenin doğal bitki örtüsünün özelliği, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz ?

A)Ekvatora olan uzaklığı

B)Başlangıç meridyenine olan uzkalığı

C)Yükseltisi

D)Deniz etkilerine açıklığı

E)Atmosferdeki nem oranı


B

28. 4800 m yükseklikteki bir gözlem evinin gerçek ortalama sıcaklığı 9,1°C' dir. Bu gözlem evinin indirgenmiş sıcaklığı kaç derecedir ?                                                

A)23.1°C                              

B)28°C                                 

C)33.1°C                    

D)34°C                                 

E)43,8°C    


C

29. 60° parelelinde siklon alanlarının oluşması, aşağıdaki hangi etkene bağlıdır?                                        

A)Yer çekimi                                          

B)Yükseklik

C)Mevsimler                                         

D)Dinamik etkenler

E)Termik etkenler


D

30. "Yazı yağışlı tropikal iklimde yazlar çok sıcak ve yağışlı geçer." Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                       

A)Yükselici hava hareketi

B)Mutlak nemin yüksek olması

C)Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi

D)Alçalıcı hava hareketi

E)Şiddetli buharlaşma

A

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.