9.Sınıf Tarih Testleri Çöz


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 16668
 1. Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Bizanslılar Türkiye Selçukluları ile 1176'da Miryokefalon Savaşı'nı yapmışlar ancak ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Bu olay Anadolu Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.


Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 1. Haçlılar'ın Türkler'i Balkanlar'dan atma ümidi sona er­miştir.

 2. Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlanmıştır.

 3. Bizans'ın Anadolu'yu geri alma ümidi kalmamıştır.

 4. Haçlı Seferleri ile Bizans'a geçen üstünlük tekrar Türk-ler'e geçmiştir.

 5. Bizanslılar savunmaya çekilmiştir.

 

 • II. Gıyasettin Keyhüsrev ile evlenen Gürcü prensesi Kon­ya'ya gelirken yanında papazlarını ve kutsal eşyalarınıgetirmiştir.

 • II. Kılıçarslan, Malatya Süryani Patriği ile İncil üzerine tar­tışmalar yapmıştır.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan

hangisine ulaşılamaz?

 1. Selçuklu sultanları hoşgörülüdür.

 2. Komşu devletlerle akrabalık kurulmuştur.

 3. Türkiye Selçuklu devleti zayıflamaya başlamıştır

 4. Türkler arasında Hıristiyanlık dini tanınmaktadır.

 5. Selçuklu Sultanları dini bilgiye sahiptir.

 

 1. Selçuklu ordusunun temelini oluşturan Tımarlı Sipahiler, ikta sistemi içinde yetiştirilmekteydi.

Bu sistemin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 1. Hazinenin askeri harcamalarının azaltılması

 2. Göçebe Türkmenlerin yerleşik halka zarar vermelerinin önlenmesi

 3. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimin arttırılması

 4. Eyaletlerde güvenliğin ve devlet otoritesinin sağlan­ması

 5. Adalet işlerinin düzenli yürütülmesi

 

 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş yılında hutbede önce Büyük Selçuklu hükümdarının adı okunmaktaydı. Ancak l. Kılıç Arslan bu uygulamayı kaldırmış ve hutbede sadece kendi adının okunmasını istemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gös­terilebilir?

 1. Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

 2. l. Kılıç Arslan halifeliği ele geçirmiştir.

 3. Türkiye Selçuklu Devleti lâik yönetim anlayışını benim­semiştir.

 4. Büyük Selçuklu Devleti İslâm devleti olma özelliğini kaybetmiştir.

 5. Türkiye Selçuklu devleti bağımsızlığını ilân etmiştir.

 

 • Pontus Rum Krallığı

 • Bizans İmparatorluğu

 • Kıbrıs Krallığı

 • İznik Rum Krallığı

Yukarıdaki belirtilen bölgelerin sınırlarına Türkiye Selçuklu Devleti Türkmenlerin yerleşmesini sağlamış ve başlarına bir komutan atayarak sınırların genişlemesini amaçla­mıştır.

Türkiye Selçuklularında görülen bu bölgelere ne ad verilirdi?

A) Avasışehirleri B) Sancak C) Uç vilayetleriD) OrdugâşehirleriE) Eyalet

 

 1. Büyük Selçuklular - Katvan Savaşı

Anadolu Selçukluları - Kösedağ Savaşı

Yukarıdaki savaşların Türk tarihi açısından ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sınırların genişlemesi

 2. Denizcilik faaliyetlerinin başlaması

 3. Türk devletlerinin yıkılmasına neden olması

 4. İç karışıklıkların sona ermesi

 5. Anadolu'nun fethinin gecikmesi

 

 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde belli zamanlarda köylüye vergi affıçıkarıldığı, vergilerin hafifletildiği görülmektedir. Devlet bazı zamanlarda köylüye tohum ve çift hayvanı da dağıtmıştır.

Uygulanan bu politikanıtemel nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?

 1. Köylüyü toprağa bağlayarak tarımın gelişmesini sağla­mak

 2. Ülkeyi savaşa hazır hâle getirmek

 3. Müslüman olmayan halkı tarıma teşvik etmek

 4. Tüm halkı tarım alanlarına çekmek

 5. Fethedilen yerleri Türkleştirmek

 

 1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari hayatın canlılık kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğsöylenemez?

 1. Kervansarayların yapılması

 2. Sinop'un fethi

 3. Antalya'nın fethi

 4. Devlet güvencesinin olması

 5. İkta sisteminin uygulanması

 

 1. IV. Haçlı Seferi'nde, Haçlı kitleleri deniz yolu ile Ortadoğu'ya hareket ettikleri sırada yönlerini İstanbul'a çevirerek burayı işgal etmişlerdir. Böylece bu sefer amacından sapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi IV. Haçlı Seferi sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

 1. İstanbul'un işgal edilmesi

 2. İstanbul'un 1261'de tekrar ele geçirilmesi

 3. Bizans topraklarında birden fazla yönetimin ortaya çık­ması

 4. Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasındaki ayrılıkların artması

 5. Kudüs'te Latin krallığı kurulması

 

 1. "1096'da başlayan Haçlı Seferleri, aralıklarla 1270 yılına kadar devam etti. Bu seferlerin yapılmasında; Papaların vaatleri, Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhindeki faaliyet­leri etkili oldu.

Papa ve din adamlarının vaatlerine ve çekilen sıkıntılarına rağmen Haçlı Seferleri amacına ulaşamadı.

Bu durumun Avrupa'da yarattığısonuç aşağıdakiler­den hangisidir?

 1. Feodal yönetim tarzı başladı.

 2. Papa ve Kilisenin otoritesi sarsıldı.

 3. Sanayi İnkılâbı gerçekleşti.

 4. Coğrafya keşifleri hız kazandı.

 5. Kilise ve papalık kurumunun etkisi arttı.

Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari hayatın canlılık kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğusöylenemez?

 1. Kervansarayların yapılması

 2. Sinop'un fethi

 3. Antalya'nın fethi

 4. Devlet güvencesinin olması

 5. İkta sisteminin uygulanması

 

 1. Türkiye Selçukluları, Antalya, Alanya ve Sinop limanlarını ele geçirmişler, buralarda tersaneler kurmuşlardı. Bu limanları yollarla birbirlerine bağlayarak, belli aralıklarla kervansaraylar yapmışlardır.

Türkiye Selçuklularının; yukarıdaki bilgilere göre ulaş­mak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangi­sidir?

 1. İç ve dış ticareti geliştirmek

 2. Ülke sınırlarını güvenli hâle getirmek

 3. İslâmiyet'i geniş alanlara yaymak

 4. Merkezi otoriteyi güçlendirmek

 5. Bizans'ın gücünü kırmak

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.