Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım Dersleri Ödev Konuları (9-10-11-12.Sınıf)


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 16181

9.Sınıf Türk Edebiyatı:

 • Edebi sanatların örneklerle birlikte sunulması.
 • Farklı dönemlere ait şiir örneklerinde zihniyet incelenmesi.
 • Göstermeye bağlı edebi metinlerin incelenerek, tiyatro yazılması.
 • Anlatıma bağlı edebi metinlerin incelenerek, hikâye yazılması.
 • Gazete çevresinde oluşan edebî metinlerin incelenip(tablo, şema, slayt v.b gibi)sunumlarla örneklendirilmesi.
 • Bir konu başlığı altında, şiir antolojisi  oluşturulması.
 • Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlama.
 • Destan ile masalın örneklerle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların bulunması.
 • Aruz vezni, özellikleri, ortaya çıkışı ve aruz kusurları ve kalıpları hakkında genel bilgi verilmesi.
 • Halk edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi verilmesi ve nazım şekillerinin örneklenmesi.
 • Divan edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi verilmesi ve nazım şekillerinin örneklenmesi.
 • Geleneksel Türk Halk Tiyatromuz hakkında bilgi verilmesi ve tiyatromuzun türleri.

9.Sınıf Dil Anlatım:

 • Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşleri ve Atatürk döneminde Türk diliyle ilgili yapılan çalışmalar.
 • Seçilen bir metindeki ses olaylarının tespiti ve açıklanması.
 • Seçilen bir metindeki sözcüklerin anlam yönünden incelenmesi.
 • Dünya üzerindeki dil aileleri ve konuşulan diller hakkında bilgi toplanması.
 • Seçilen bir metindeki sözcük gruplarının tespit edilmesi ve bilgi verilmesi.
 • Seçilen bir metindeki cümlelerin kiplerine göre incelenmesi ve açıklanması.
 • Seçilen bir metindeki paragrafların yapı anlam ana düşünce düşünceyi geliştirme yolları unsurlarına göre incelenmesi.
 • Seçilen bir metindeki cümleleri çeşitlerine göre inceleme açıklama.
 • Türk dilinin yabancı sözcüklerden korunması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi toplanması

10.Sınıf Türk Edebiyatı:

 • Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapılması
 • Destanlarımız hakkında araştırma yapılması, destanlarımızdaki mitolojik unsurların tespiti.
 • Divan-ı Lügatit-Türk adlı eser hakkında araştırma yapılması eserin kültürümüz açısından öneminin açıklanması
 • Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapılması, iki hikâyenin incelenmesi.
 • İslamiyet öncesi edebiyatımız ve kültürümüzün incelenmesi.
 • En önemli tasavvufçularımız hayatları ve eserleri hakkında bilgi toplanması.
 • Halk edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi verilmesi ve nazım şekillerinin örneklenmesi.
 • Divan edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi verilmesi ve nazım şekillerinin örneklenmesi.
 • Halk hikâyeciliğimiz hakkında araştırma yapma yerel bir halk hikâyesini derleme.
 • Seçilen bazı türkülerimizin hikâyeleri hakkında araştırma yapılması (varsa yerel olması öncelikli olacak)
 • Divan şairleri hakkında araştırma yapılması.
 • Halk şairleri hakkında araştırma yapılması.
 • Geleneksel Türk Halk Tiyatromuz hakkında bilgi verilmesi ve tiyatromuzun türleri.
 • Divan edebiyatında nesir yazarları hakkında araştırma yapılması.
 • Edebiyatımızda (halk-divan) kadın şairler hakkında araştırma yapılması

 

10.Sınıf Dil Anlatım:

 • Atatükle ilgili bir sunum hazırlanması
 • Anlatımın temel özelliklerine uygun(akıcı, açık, duru…bir hikaye yazılması,daha sonra temanın konunun ve amacın açıklanması.
 • Anlatım türleri hakkında bilgi toplanması daha sonra bu türlere uygun anlatım yapılması
 • Seçilen bir metindeki sözcüklerin tür yönünden incelenmesi.
 • Seçilen bir metinde geçen fiillerin çatı yönünden incelenmesi
 • Çeşitli temalarda şiir antolojisi oluşturma.

 

11.Sınıf Türk Edebiyatı:

 • Tanzimat Edebiyatını hazırlayan etkenlerin araştırılması. 
 • Tanzimat ve  Servet-i Fünun dönemindeki edebi tartışmalar hakkında araştırma yapılması
 • Şinasi hakkında araştırma yapılması Tanzimat edebiyatı için Şinasi’nin öneminin belirtilmesi
 • Ziya Paşa hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında inceleme yapılması
 • Abdülhak Hamit Tarhan hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında inceleme yapılması.
 • Tanzimat döneminde roman geleneğinin araştırılması
 • Tanzimat döneminde tiyatro geleneğinin araştırılması
 • Namık Kemal hakkında araştırma yapılması Tanzimat edebiyatı için Namık Kemal’in öneminin belirtilmesi
 • Tanzimat öncesi ve sonrası kültür ve edebiyat alanındaki farklılıklar.
 • Tanzimat döneminde şiir geleneğinin araştırılması
 • Tanzimat döneminde gazetecilik hakkında araştırma yapılması.
 • Servet-i Funun edebiyatının oluşumunun ve bu oluşumda Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci’nin etkisinin incelenmesi.
 • Ara Nesil hakkında inceleme yapılması(Tanzimat’ın II.Dönemi ile Servet-i Fünun arası)
 • Mensur şiir ve önemli isimlerinin incelenmesi.
 • Servet-i Fünun edebiyatı hakkında inceleme yapılması
 • Servet-i Fünun romanı hakkında inceleme yapılması
 • Halit Ziya hakkında inceleme yapılması romancılığımız açısından öneminin belirtilmesi.
 • Fecr-i Ati topluluğu ve sanatçılarının incelenmesi
 • Milli Edebiyat'ın oluşumunun ve Milli Edebiyat’ın incelenmesi.
 • Ziya GÖKALP hakkında inceleme yapılması
 • Ömer Seyfettin hakkında inceleme yapılması
 • Milli Edebiyat döneminde şiir geleneğinin incelenmesi

11. Sınıf Dil Anlatım:

 • Mektup türüyle ilgili bilgi verilmesi. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
 • Günlük türüyle ilgili bilgi verilmesi, belli bir süre düzenli olarak günlük tutulması (1ay)
 • Anı türüyle ilgili bilgi verilmesi anı türüne örnek verilmesi ünlü edebiyatçılarının anılarının derlenmesi
 • Biyografi türü hakkında bilgi verilmesi. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine uygun anlatılması.
 • Gezi türüyle ilgili bilgi verilmesi gezilen bir yerin gezi türüne uygun anlatılması.
 • Sohbet (söyleşi) türüyle ilgili bilgi verilmesi, sohbet türüne örnek verilmesi ünlü edebiyatçıların sohbetlerinin derlenmesi
 • Haber yazıları hakkında bilgi verilmesi, belirli bir süre manşet ve sürmanşet haberlerinin derlenmesi.
 • Fıkra türü hakkında bilgi verilmesi, fıkra türüne örnek verilmesi, gazete ve dergilerden fıkra türünde metinlerin derlenmesi.
 • Deneme türü hakkında bilgi verilmesi, deneme türüne örnek verilmesi, deneme türünde metinlerin derlenmesi.
 • Makale türü hakkında bilgi verilmesi, makale türüne örnek verilmesi, makale türünde metinlerin derlenmesi.
 • Eleştiri türü hakkında bilgi verilmesi,bir eserin edebi yönden eleştirilmesi.
 • Röportaj türü hakkında bilgi verilmesi, röportaj türüne örnek verilmesi, beş tane röportaj derlemesi yapılması.
 • Mülakat türü hakkında bilgi verilmesi, mülakat türüne örnek verilmesi, mülakat türünde metinlerin derlenmesi.
 • Nutuk türü hakkında bilgi verilmesi, nutuk türüne örnek verilmesi,  nutuk türünde metinlerin derlenmesi.
 • Seçilen bir türe ait metnin imla ve noktalama yönünde incelenmesi, açıklanması.
 • Seçilen bir türe ait metnin anlatım bozuklukları yönünde incelenmesi, açıklanması.
 • Seçilen bir türe ait metnin sözcüklerinin anlam yönünde incelenmesi, açıklanması.

 

12.Sınıf Türk Edebiyatı:

 • Cumhuriyet dönemi Türk  edebiyatının oluşumu ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi.
 • Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özellikleri ve  temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Serbest nazım ve toplumcu şiirin özellikleri ve temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Milli edebiyat zevk ve  anlayışını sürdüren şiirin özellikleri ve temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Garip şiirinin özellikleri ve  temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Garip dışında yeniliği sürdüren şiir ve  temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • İkinci yeni şiirinin özellikleri ve  temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • İkinci yeni sonrası toplumcu şiirin özellikleri  ve temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • 1980 sonrası şiirin özellikleri ve  temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Cumhuriyet dönemi halk şiiri ve temsilcileri hakkında bilgi verilmesi.
 • Edebi akımlar hakkında bilgi verilmesi ve o akımın özelliklerine uygun bir eserin (şiir,metin,roman,hikaye…) incelenmesi.
 • Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun incelenmesi.
 • Cumhuriyet dönemi romanının incelenmesi.
 • Cumhuriyet dönemi hikâyesinin incelenmesi.

 

12.Dil Anlatım:

 • Fabl türü hakkında bilgi verilmesi ve örnek bir eser yazımı.
 • Masal türü hakkında bilgi verilmesi ve örnek bir eser yazımı.
 • Fabl ve masal türleri hakkında bilgi verilmesi ve  benzerliklerin ve farklılıkların tespiti.
 • Hikâye türü hakkında bilgi verilmesi ve bir hikâye incelemesi yapılması.
 • Bir masalın imla ve noktalama yönünden incelenmesi
 • Roman türü hakkında bilgi verilmesi ve bir roman incelemesi yapılması
 • Tiyatro türü hakkında bilgi verilemesi bir filmin tiyatroya çevrilemesi.
 • Bir şiir incelemesi yapılması ve şiirin ezberlenmesi(zihniyet, ahenk,tema,dil,edebi sanatlar…)
 • Sözlü anlatım türleri hakkında bilgi verilmesi.
 • Anlatım bozuklukları hakkında bilgi verilmesi
 • Cümle çeşitleri hakkında bilgi verilmesi
 • Cümlenin öğeleri hakkında bilgi verilmesi ve bir hikâyedeki cümlelerin öğelerinin bulunması

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.