8.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Testi Çöz


REKLAMLAR
Ekleyen: soruca | Okunma Sayısı: 3405

YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

 

1. Tezgah yeri camlı bir çerçeve ile ayrılmıştır () İçeride bir mermer taş üstünde,blok halinde kesilmiş helva () çinko bir kap içinde peynir () bir kavanozda kara zeytin ()

Yukarıdaki boşluklara, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konmalıdır?

A) (.)(;)(;) (...)                                           B) (.)(,)(,) (...)

C) (.) (,) (,) (.)                                           D) (.) (;) (,) (!)

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerle­rinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 1. Kütüphaneden aldığın kitapları ne zaman teslim edeceksin
 2. Yarınki kapanış töreninde kimler konuşma ya­pacakmış
 3. Düşünceni sorduğumuz zaman niçin bir şey söyle­medin
 4. Yurt dışından ne zaman döneceğini kimse bilmi­yormuş

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamında değişiklik olur?

 1. Otobüs, okulun önünde durdu.
 2. Zavallı, arkadaşının oyununa geldi.
 3. Çocuk, çok korkmuş olmalı ki yanıma sokuldu.
 4. Adam, kardeşini her yerde aradı.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde, noktanın (.) kullanımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 1. Sıra bildirmek için sayılardan sonra kullanılır.
 2. Yargı bildiren cümlelerin sonuna konur.
 3. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcükler ve söz­cük öbekleri arasına konur.
 4. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır.

 

5. Evet (1) siz ne düşünürsünüz bilmem (2) ama ben bir kez daha şöyle diyorum (3) Bu ne seni (4) ne de beni ilgilen­dirir.

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine, iki nokta (:) getirilmelidir?

A)1                          B)2                          C)3                          D) 4

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A)                Bütün olanları hemen anlayıverdi.

B)                Kuyrukta beklerken kendi dişcisini gördü.

C)       Türkçe dersini çok seviyordu.

D)                Bütün arkadaşları onu sırayla tebrik etti.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gere­ken "ki" ayrı yazılmamıştır?

A)     Bendeki kitapları ne zaman alacaksın?

B)     Duydumki o da bizimle geliyormuş.

C)    Dünkü derse yetişemedim.

D)    Sizinki daha güzel gösteriyor.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de / da" nın yazımı yanlıştır?

A)     Çarşıdan kışlık ayakkabı da alacağız.

B)     Çocuklar parkta oynuyorlar.

C)    Korcan'a kitap ta almalıyız.

D)    Kafeste iki kanarya vardı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlısı yapılmıştır? 

A)       Genel kurul toplantısı Bursa'da yapılacakmış.

B)                Komşumuz Halime Hanım yardımsever biridir.

C)                Zaman hızla geçiyor, Dünya değişiyor, gelişiyordu.

D)                Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı doğrudur?

 1. Bu dergide genç yazarlarımızın öyküleride bulunuyor mu?
 2. Bu dergi de genç yazarlarımızın öyküleri de bulunuyor mu?
 3. Bu dergide genç yazarlarımızın öyküleri de bulunuyor mu?
 4. Bu dergide genç yazarlarımızın öyküleride bulunuyormu?

SÖZCÜKTE ANLAM

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A) Onun sırtına kalın bir şeyler giydirseydin.

B) Gözümün önünde erimesine dayanamadım Ali’nin.

C) O kadar zayıflamış ki damarları görünüyor.

D) Sakın oraya gitme, zararlı sen çıkarsın.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) İncelediğimiz cümlenin öznesi bir tamlamadır.

B) Gittiği hastanede migren teşhisi konulmuş.

C) Evrendeki tüm maddeler atomlardan oluşmuştur.

D) Olaylara getirdiği farklı bakış açısıyla tanınırdı.

 

3-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlam verecek biçimde kullanılmıştır?

A)Davranışlarında bir incelik, bir başkalık var.

B)Yoksulluk canına tak etmişti.

C)Karşıdaki ağaçlık beş yıl önce kesilmişti.
D)Ruhundaki güzellik kaybolmadı.

 

4.             I. Her hareketiyle göze batıyordu.

II. Sonunda göze girmeyi başarmıştı.

III. Sürekli gözden düşmek korkusu taşıyordu.

IV. Bir an öğretmeniyle göz göze gelmişti.

V. Kazandığını kaybetmeyi göze alamadı.

       Yukarıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangi ikisi karşıt anlamlıdır?

A) I-III                      B) II-III                     C) I-IV                      D) II-V          

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan deyimin açıklaması verilmemiştir?

A) Küçük yaşından beri annesinin sözünü dinler, bir dediğini iki etmezdi.

B) Kendi düşüncesini uygular, kimsenin dediğine bakmazdı.

C) İnsanlara tepeden bakmak, onları küçümsemek doğru değildir.

D) Ele aldığı konuyu kılı kırk yararcasına inceleyen, yanlış anlaşılmaktan çekinen bir kişiliği vardı.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden, birlikte verilen açıklamayla uyum içinde değildir?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan — Bir başkasının davranışlarından etkilenme

B) Bal tutan parmağını yalar. —işin içindeki kişinin, o işin imkânlarından faydalanması

C) Dere geçerken at değiştirilmez.— Problemli dönemler de tedbirlerin artırılması

D) Sofrada elini, mecliste dilini tut. — Bulunduğu ortama uyum sağlama, aşırılıktan kaçınma

 

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcük tek başına  kullanılamaz?

A) Üstüne sen de doğru dürüst bir şeyler giy.

B) Sonunda borç harç bir otomobil aldı.

C) Yaşlı genç demeden herkesi öldürmüşler.

D) Komşunun ıvır zıvır işlerinden hepimiz bıktık.

 

8.Aşağıdakilerin hangisinde "tek" sözcüğü "Çocuk tek yesin de ne isterse alıveririm." cümlesindeki anlamıy­la kullanılmıştır?

A)Bu yöre halkının tek işi var: At yetiştirmek.

B)Zuhal kimseyle konuşmuyor tek başına oturu­yordu.       

C)Tek sınıfını geç nereye istersen göndereceğim.

D)Atların teki dün hastalanmış.

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A)  Gözlerindeki ışıltı etrafına yansıyordu.

B)  Horlamaya başlayınca kapıyı gösteriverdim.

C)  Tavan arasındaki tıkırtı artmaya başladı.

D)  Radyodaki cızırtı yayından olsa gerek.

 

10. Sizi tebrik ederim; arkadaşları arasında parmakla gösterilebilecek bir genç yetiştirmişsiniz.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Uzaktan gelen bir atlıyı işaret ediyordu.

B) Toplumda iyi özellikleriyle öne çıkmış, takdir toplamıştı.

C) Anadolu kültüründe birini parmakla göstermek hoş karşılanmaz.

D) Oldukça yaramaz olması, çalışkanlık niteliğini gölgeliyordu.

11-Aşağıdakilerin hangisinde bir söz, "İnsan, yaşlandıkça geçmiş günleri arıyor." cümlesindeki "aramak" sözcü­ğünün anlamına en yakın olarak kullanılmıştır?

A) İnsan her zaman hakkını istemeyi ödev bilmelidir.

B) Odanın içini köşe bucak yokladı.

C)Sizleri nasıl özlüyorum anlatamam.

D)Ben tatlı dil, güler yüze bakarım, gerisini önemsemem.

 

12.     Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eşseslilik (sesteşlik) özelliği taşımaz?

A)  Yol ver dağlar yârime gideyim.

B)   Her yıl senden uzaklaşıyorum istemeden.

C)  Boş kaldı kadehler zamansız zamanlarda.

D)  İçim kan ağlıyor sensiz geçen dakikalarda.

 

13.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insana ait bir kavram doğaya aktarılmıştır?

A)  İçimdeki fırtına bir türlü dinmiyor.

B)  Bütün kuşlar baharın şarkısını söylüyor.

C)  Yağmur yavaş yavaş yağıyor.

D)  Güneş bulutların arasında beliriyor.

 

14. Eleştirmenler onu, el değmedik bahçelerden çiçekler devşiren bir yazar olarak niteliyor.

Bu cümlede geçen “el değmedik bahçeler” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değinilmemiş konular

B) Bazı sanatçıların başarabildiği anlatım tarzı

C) Unutulmuş olan konular

D) Kimsenin yazmaya cesaret edemediği konular

 

15.           I. Yirmi üç yaşını ekimde doldurdu.
II. Üniversite formunu heyecanla doldurdu.
III. Bütün yazlıklarını bavula doldurdu.
IV. Odanın içini yemek kokusu doldurdu.
V. Buzdolabını meyveyle doldurdu.

    "Doldurmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yakın

anlamda kullanılmıştır?

A) II. ve V.               B) III. ve IV.             C) III. ve V.              D) I. ve V.      

 

16. “Öylesine” kelimesi aşağıdakilerden hangisine eklenirse cümleye “gelişigüzel, baştan savma” anlamı katar?

A) Adamın………. can kurban.

B) ……….bir şeyler yazıyorum.

C) Bizde………. selam bile vermezler.

D) ……….bir coşku görülmemişti.

 

17. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin cümleye kattığı anlam, diğerlerinden farklıdır?

A) Bazen yoldan geçerken bize de uğrardı.

B) Zaman zaman cepheden güzel haberler gelmiyor değildi.

C) Kimi kez yaptıklarından pişman oluyordu.

D) Çoğu kez anlatmak istediklerini ifade edemezdi.

 

I.Dün sabah erkenden dayısını telefonla aradı.

                II. Konuyu kitaplarda araman yeterli değil.

                 III. Törende gözlerim hep seni aradı.

                 IV. Kitabın her sayfasını aradım ;ama soruyu bulamadım.

     18.  Yukarıdaki cümlelerde “aramak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A. 4                           B. 3                            C. 2                       D. 1

 

19.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde genelden-özele bir sıralanış yoktur?

A)  Alet çantasından bir çekiç alıp uzattı.

B)  Ay, hayatımızda yoğun bir şekilde yer alan tek uydudur.

C)  Ordu, sonunda Somali'ye de asker gönderdi.

D)  Spor konusu açılınca futboldan bahseder.

 

20.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağırlık" sözcüğünün verilen anlamı ile kazandığı anlam farklıdır?

A)   Değerli olma durumu / Düğünde gelen hediyelerin ağırlığı, akıllara durgunluk veriyordu.

B)  Sorumluluk / Bu işin ağırlığını kaldıracak kapasitede değil.

C)  Yük, külfet / Bütün ailenin ağırlığı omuzların-daydı.

D)  Dikkati bir şeyin üzerinde yoğunlaştırma / Havanın ağırlığı hepimizi bunaltmıştı.

 


REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.